Anasayfa » Arion Club

Arion Club

Arion Resort Otel konukları arasında genel hizmetler ve servis konusunda bir ayırım yoktur, ancak VIP Konutlarını tercih edenler için özel servis ve hizmet ayrıcalığı olması tüm dünyada geçerli bir uygulamadır. Arion Resort Otel'in tüm konukları için özel bir ayrıcalık uygulamasına gidilmiş ve Dünyadaki üst düzey konaklama tesislerindeki yaygın CLUB ÜYELİĞİ uygulaması Arion Resort Otel’de de oluşturulmuştur.


Üyelik Koşulları ve Avantajları :

 • Club Üyeliği her yıl 01 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasındaki bir yıllık süreyi kapsar.
 • Club Üyeliği, bu tarihlerin dışında üyelik başvurusunun kabulü tarihinden başlar, aynı yıl 31 Aralık'ta sona erer.
 • Club üyeliği için giriş ücreti, yıllık üye aidatı ödenmez.
 • Club Üyeleri, Arion Resort Otel konaklama üniteleri için belirlenmiş ve Internet Sitesinde ilan edilmiş geceleme ücretinin %50’sini öderler.
 • Club Üyeleri'nin geceleme ücretlerinde %50 indirim hakları rezervasyonun yapılacağı senenin 31 Ocak tarihine kadar geceleme ücretlerini ödemeleri halinde geçerlidir, aksi halde rezervasyon talepleri liste fiyatları üzerinden değerlendirilir. Arion Resort Otel hiçbir indirim taahhüdü ile bağlı sayılamaz.
 • Club Üyeliği, üç katlı VIP konutlarının tamamı için azami dokuz, zemin katlar için dört, zemin üstü iki katın tamamı için beş kişiden fazla geceleme hakkı vermez.
 • Club Üyeliği bir kişi için geçerlidir, Club Üyesi'nin aile ve yakınları yukarıda belirtilen sayıları aşmamak koşulu ile üyelik haklarından yararlanabilirler. Club üyesi aile ve yakınlarının yararlanmaları Üye'nin Arion Resort Otel’e hitaben yazılı oluru ile gerçekleşir.
 • Club indirimi yedi gecelemeden az bir süre için kullanılamaz.
 • Club üyeliği asgari bir yıl sürelidir, sonraki yıllar için her yıl yenilenebilir.
 • Arion Resort Club üyeliği sigorta kapsamındadır.Üyeler, Otelin (doğal afetler, savaş hali, sıkıyönetim ilânı, grev-lokavt gibi) mücbir sebeplerle hizmet dışı kalması halinde ödedikleri bedeli ödedikleri para cinsinden sigorta şirketinden tahsil hakkına sahiptirler. Sigorta giderleri Arion Resort tarafından karşılanır.
 • Arion Club Üyeliği sadece yüz kişi ile sınırlıdır. Arion Resort Otel bu sayıyı aşan başvuruları karşılama yükümlülüğünde olmadığı gibi üyelik başvurularını kabul edip etmemekte serbesttir.